~ Në kërkim të daljes ~

Pamja e tretë

Gjithçka është njëlloj si në fillim të pamjes së parë.

Po të njëjtit njerëz janë në skenë, por tani në role të tjera.

Djaloshi është ushtar, polici është i veshur si zotëri i rëndë, vajza si prostitutë, ndërsa bariu si mjek.

Janë të mbyllur në një kub të padukshëm dhe po kërkojnë një dalje.

Bie perdja