~ Zonja Z ~

Shpëtomë

(mesazh për Zonjën Z)

 

E dua një grimcë nga shkëlqimi yt.

Vetëm pak nga magjia me të cilën të gjithë i bën për vete.

Pakëz jetë që të shpëtoj nga verbëria e dëshpërimit.

Më jep pak nga ajo që je Ti.