~ Rebelimi i Lúlus ~

LULU as.

LULU as.

  1. Arketip i fisnikërisë më të lartë.
  2. fig. Trashanik, sylesh, lolo.