~ Rebelimi i Lúlus ~

E shtunë, 7 gusht, mbrëmje

(Lulu hireplotë)

Mendoj se elitat tona do të na bëjnë një shërbim të madh nëse angazhohen që, me ligj, të ndalojmë përdorimin e orëve dhe të çfarëdo mjeti matës të kohës.

Askujt, asnjëherë nuk i bëhet vonë për asgjë.