~ Edith ~

Nga ditari virtual i një shkrimtari (6)

Të paktë janë ata që e vlerësojnë atë që u kushton vëmendje të pakusht, sepse zakonisht syri u fiksohet diku tjetër.

NGA DITARI VIRTUAL I NJË SHKRIMTARI