~ Rebelimi i Lúlus ~

Brezit të përhumbur…

Brezit të përhumbur në të tashmen,

pareshtur të ngërthyer në të shkuarën